Joost organiseert regelmatig bijzondere projecten. Een greep uit zijn activitetien van de afgelopen jaren:

Met de hand klokken luiden in Den Bosch

Met de handluiden hersteld in Sint Janstoren

Na een langdurige restauratie/renovatie is de toren van de Sint-Jan vrijdag 9 juli 2021 heropend. Op de tentoonstellingszolder op de tweede verdieping werd welluidend stil gestaan bij dit moment. Zeven genodigden hingen aan de touwen. Dat gebeurde ruim 65 jaar geleden voor het laatst.

Tot de klokkenluiders behoorden onder anderen de jongste beiaardier van Nederland Darian van Ipenburg (9), plebaan Vincent Blom wethouder Huib van Olden en voorzitter van de Bossche beiaardstichting Ben Klinkenberg. De tentoonstellingsruimte op zolder kreeg een opknapbeurt. Daar hangen nu ook de zeven touwen om de klokken te luiden. Op initiatief van Joost van Balkom zijn zeven van de laagste luidklokken zo omgebouwd dat zij weer met de hand geluid kunnen worden. De klokken kunnen worden aan- en afgekoppeld. Zodat zowel mechanisch als met de hand kan worden geluid.

Werkgroep klokkenluiders Sint Jan

Voor het met de hand luiden van de zeven zwaarste klokken wordt een werkgroep in het leven geroepen waarin, in ieder geval, Kring vrienden van 's-Hertogenbosch, de stadsbeiaardier, de plebaan Vincent Blom en de Bossche Beiaardstichting vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe en wanneer er het beste met de hand geluid kan gaan worden. Als het aan de stadsbeiaardier ligt, wordt deze werkgroep genoemd naar de eerste beiaardier van Den Bosch Alart metten Clocken.

Gemeente Den Bosch:

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen/handluiden-klokken-sint-jan

Tekst en filmpjes:

Dtv:

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/sint-jan-kan-zijn-klokken-weer-luiden-mechanisch-en-met-de-hand

Omroep Brabant:

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3417348/darian-10-vliegt-de-lucht-in-tijdens-handmatig-luiden-klokken-sint-jan

Brabants Dagblad

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/na-65-jaar-klokken-van-sint-jan-weer-ouderwets-geluid~a3141622/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Voor meer info: www.beiaardonline.nl

Jacob van Eyck festival 2021

Save the date!

Na de succesvolle eerste editie in 2018 krijgt het Jacob van Eyck Festival een vervolg! Van 15 t/m 17 oktober 2021 gonzen de vestingsteden Heusden en 's-Hertogenbosch van blokfluit-, beiaard- en andere muziek, geïnspireerd door Jacob van Eyck. Met als hoofdgast blokfluitiste Lucie Horsch, de jonge winnares van de Nederlandse Muziekprijs 2020 die inmiddels de wereld verovert met haar virtuoze spel.


Noteer alvast de data, nadere informatie volgt spoedig!

Clemens non Papa 500 en Jeroen Bosch jaar 2016

In 2012 werd gevierd dat Clemens non Papa 500 jaar geleden leefde. In het kader van dit feit werden 150 componisten uit Vlaanderen en Nederland gevraagd om op een cantus firmus van Souterliedekens een nieuwe compositie te schrijven. Joost schreef voor deze gelegenheid drie composities voor gemengd koor en beiaard. Een deel van deze composities is in 2016 tijdens de 27ste Bossche beiaardweek in concertzaal De Toonzaal te 's-Hertogenbosch uitgevoerd door het Brabants kamerkoor onderleiding van Beni Csillag en op de rijdende beiaard Paul Maassen.

Presentatie van lespakket Hemelse Tonen tijdens 27ste Bossche Beiaardweek 2016

Tijdens de 27ste Bossche Beiaardweek presenteerde de Bossche Beiaard Stichting het nieuwe lespakket voor de basisschool Hemelse Tonen. Stadsbeiaardier en initiator tot dit lespakket Joost van Balkom concerteerde begeleid door docenten van de Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch in de Toonzaal samen met leerlingen van basisschool het Bossche Broek onder leiding van schoolmusicus Annemien van den Dool. Zij voerden muziekstukjes uit over klokken. De leerlingen begeleidden zich zelf op o.a. speeldoosjes uit het lespakket.

Loonse Kerstklokkenloop 20 december 2015: Presentatie van Hemelse Tonen

Op zondag 20 december 2015 presenteerde Joost Hemelse Tonen tijdens de Loonse Kerstklokkenloop. Zo'n dertig klokken van Royal Eysbouts waren op staken van architect en vormgever Rob van Dam in twee circels opgesteld. Kinderen mochten samen met Joost aan touwen trekken waardoor de klokken tot klinken werden gebracht.

Les petites clarinetistes in Palestina

In augustus 2015 werd er in een zomerkamp in Bethlehem voor het eerst door Palestijnse kinderen gespeeld op kleine klarinetten. Joost was benaderd door Sounds of Palestine om kinderklarinetten te leveren voor dit kamp. Hij leverde 8 es-klarinetten en 100 rietjes, zodat zij zeker een half jaar vooruit kunnen!

Hemelse tonen, een educatief project voor de basisschool

Initiatiefnemer: Bossche beiaardstichting en Joost van Balkom. Inhoudelijke invulling: Annemien van den Dool. Grafische vormgeving: Otto Vork. Mogelijk gemaakt door: VSB-Fonds en Provincie Noord Brabant.

In dit project komt de beiaardier, die altijd hoog en onzichtbaar in de toren zit, naar de mensen toe. De klokken in de toren en haar bespeler maken we zichtbaar en voelbaar door ze naar beneden te halen. Met haar geluid, haar verhaal en haar geschiedenis. Op zoek naar nieuwe verbindingen en een update van haar rol in het dagelijks leven van de stad. Dit project heeft tot doel kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool bewust en vertrouwd te maken met een typische Nederlandse cultuuruiting: de beiaardcultuur. Het project is reeds met een pilot gestart in 2014 bij de Bosch Parade. In het project komen verschillende facetten aan de orde:

Beiaard in het water.

initiatiefnemer: Bossche beiaardstichting en Joost van Balkom, componist en uitvoerend musicus. Rob van Dam: architect vormgever. De geluiden van het carillon worden naar het water gebracht.

De beiaardier, die normaal onzichtbaar in zijn 'ivoren toren' opgesloten zit, wordt zichtbaar als een eigentijdse DJ. De klokken, die normaal in een toren hangen worden visueel verzelfstandigd door een eigen ophanging aan een staak. Hij bedient de klokken met een stokkenklavier en staalkabels. De lengte van de staken komen overeen met de toonhoogte van de klokken. Het geluid wordt visueel en begrijpelijk gemaakt. De staken lijken zelfstandige mensdieren, die de beiaardier, als in een strijdwagen, voorttrekken door middel van staalkabels, die tussen het stokkenklavier en de klokken zijn gespannen. In het schilderij ‘het laatste oordeel ‘ van Jeroen Bosch hangen mensen als klepels onder aan de klok. Dat zal de straf zijn door de heilige kerkklok uit die tijd. De silhouetten van de staken symboliseren mensdierfiguren, die het vagevuur zijn of eraan proberen te ontsnappen door een heilig geluid te produceren dat hun ziel zal reinigen, of niet.

Bells and Birds: Projecten van Bert Vogels en Joost van Balkom